Trondheim og Norges eldste begravelsesbyrå. Etablert 1849.

Verdighet - Medmennesker - Vi bryr oss

Byrået bistår med praktiske gjøremål i forbindelse med gravferd og minnemarkering.

Dødsfall

Verdighet - Medmennesker - Vi bryr oss

Byrået bistår med praktiske gjøremål i forbindelse med gravferd og minnemarkering.

Ta kontakt for bistand med gravferd og seremonier