Arbeidende styreleder/ Daglig leder / Gravferdskonsulent/ M.Sc in Economics and Business administration/ Cand.merc. / Siviløkonom CBS/NHH

Tidligere Innkjøpssjef Lovisenberg sykehus i Oslo/ Noe Prosjektarbeid innen Helse Sør-Øst, Oslo og Hamar/ Innkjøper konsernstaben i AS Oslo Sporveier, 2 ansettelsesforhold/ Adecco/ Sporvognsfører i Oslo og på Gråkallbanen i Trondheim, Noe deltidsarbeid hos AC Nielsen i København og Sjømannskirken i København, selvstendig agentur for diverse steinindustribedrifter

Dødsfall