03 Arveoppgjør og skifte 01
03 Arveoppgjør og skifte 02
Arveoppgjør og skifte

Et arveoppgjør er fremmed for de fleste av oss, og ofte vet man ikke hvor man skal begynne. Det finnes gode sider på internett, men gravferdsbyrået vil raskt kunne peke i riktig retning. Vi opplever at mange pårørende er overrasket over alle skjemaene og papirene som må ordnes i etterkant av et dødsfall. Selv om familieforholdene og dødsboene ikke er spesielt kompliserte, kan oppgaven med å fylle ut de korrekte skjemaene i riktig rekkefølge og med de rette fullmaktene føles uoverkommelige for mange. Vi hjelper til.

Det kan være flere måter å gjøre opp et dødsbo på, hvor hver av disse får følger for boet og ettertiden, og som kan påvirke rettigheter og plikter for arvemottaker. Andre ganger kan det være aktuelt med uskifte for gjenlevende ektefelle. Arveavgiften ble fjernet i 2014.

Gravferdsbyrået hjelper deg fremover med forslag på papirer og hvordan du skal få kontakt med de riktige myndigheter.

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/jd/anbud-konsesjoner-og-brev/skjema/skjemaer-og-blanketter-fra-justis–og-beredskapsdepartementet/id2553983/?expand=factbox2558602

 

 

03 Arveoppgjør og skifte 02
Dødsfall