04 Avdødes digitale liv_washedout
Avdødes digitale liv

Trenger du hjelp til å endre eller slette en Facebook-profil? Opprette en minneside, eller endre en eksisterende Facebook profil til en minneside?

Gjøre en Facebook-profil om til en minneside

Om du ønsker å gjøre en Facebook-profil om til en minneside, må du følge denne koblingen: Facebook

Fyll ut skjemaet på denne siden, og vær spesielt obs på feltet «E-postadressene som er oppgitt på brukerkontoen». Dersom ingen e-postadresse er synlig på den aktuelle profilen, kan du bruke «unknown@facebook.com».

Der det står «Dødsattest» må du legge inn en nettadresse til for eksempel en offentlig publisert dødsannonse eller nyhetsartikkel, eller et bilde av en dødsattest.

Når du trykker «Send» vil Facebook starte sin behandling av henvendelsen. Merk at de muligens vil ta kontakt med deg for ytterligere informasjon om saken før de fatter en beslutning.

Slette en avdød Facebook-brukers profil

Hvis du ønsker å slette en avdød Facebook-brukers profil fullstendig, er det dette skjemaet du skal fylle ut: Facebook

Fyll ut skjemaet på denne siden, og vær spesielt obs på feltet «E-postadressene som er oppgitt på brukerkontoen». Dersom ingen e-postadresse er synlig på den aktuelle profilen, kan du bruke «unknown@facebook.com».

Det er også viktig å fylle ut feltet merket «Søknad om å fjerne konto, spesielle ønsker eller spørsmål.» med at du ønsker at profilen blir slettet. Dessuten må du i dette skjemaet laste opp en digital kopi av en dødsattest. Pass på at avdødes navn fremkommer tydelig, Det skal også være mulig å få en forenklet engelsk utgave.

Sletting av digitale profiler og kontoer

Nettsteder krever gjerne dokumentasjon av dødsfallet i form av dødsattest eller dødsannonse, samt på slektskapet, for å foreta slettinger.

Nettsteder som slettmeg.no og nettvett.no gir veiledning i dette uoversiktlige landskapet.

Dødsfall