Flataas Gravferd
Begravelsen

Forbered en begravelse

Vi anbefaler deg å opprette en bruker i gravferdsplanleggeren slik at alle valgene du tar lagres og du kan komme tilbake for å legge til/endre.

Du kan når som helst avslutte planleggingen og sende den til oss, så tar vi ansvar for at alt er ivaretatt i forkant eller etterkant av planleggingssamtalen.

Start planlegging

Gravferdsplanleggeren

Merk at denne siden på ingen måte er en fullverdig bestilling av en begravelse, men en forberedelse som gir deg muligheten til å være bedre rustet til å samarbeide med oss for å gjennomføre gravferden.

Vi gjennomfører alltid en planleggingssamtale i forkant eller etterkant av den digitale planleggingen for å gå grundig igjennom valgene og forstå hva den enkelte ønsker av oss og av oppdraget. Det er fullt mulig å gå gjennom planleggingen uten å oppgi noe informasjon om deg selv til oss ved å velge «gjestemodus» nederst i boksen. Vår interesse er å gi deg planleggingsverktøyet, noe vi tror vil gjøre dere bedre forberedt i møtet med oss. Velger du å opprette en bruker, kan du lagre alle valgene og komme tilbake for å fortsette ved senere anledning.

Gå til Gravferdsplanleggeren

Besørge begravelsen

I noen tilfeller har avdøde selv uttrykt spesielle ønsker om begravelsen. Gravleggingen bør gis med respekt for avdødes religion og livssyn. Foreligger det andre ønsker fra avdøde, er det ansvarlig for begravelsen som avgjør om disse skal følges. I noen tilfeller har avdøde laget en skriftlig viljeserklæring.

Å se avdøde / syning

Vi legger til rette for at pårørende kan se den avdøde. Ved dødsfall på institusjon eller sykehus vil personalet som regel legge til rette for syning på avdødes rom. Det er også mulig å se senere når avdøde er stelt og lagt i kisten. Dette avtales direkte med oss.

Dødsfall