Flataas Gravferd
Bistand og akutt hjelp

Bistand ved dødsfall

Når et menneske dør, blir mange familiemedlemmer sine liv berørt. For deg og dine som står nærmest blir forandringen større enn for mange. Det kan både følelsesmessig og praktisk oppleves kaotisk og vanskelig å ta inn over seg et familiemedlems bortgang. Nå er det mye som må gjøres, mange som må varsles og en begravelse som skal planlegges.

For de fleste oppleves det godt å få hjelp i denne situasjonen. Vi som gravferdsbyrå tilrettelegger for dine individuelle behov og ønsker. Vår erfaring kan være til god hjelp når du skal treffe dine valg om hvordan begravelsen skal gjennomføres.

Ta kontakt med oss for videre hjelp.

Akutt hjelp ved dødsfall i hjemmet

Tilkall nærmeste legevakt. Lege fyller ut dødsattest, «Legeerklæring om dødsfall». Dette kan skje tidligst 2 timer etter dødsfallet. Lege vil også gi praktisk informasjon om hva som skjer videre og be deg ta kontakt med et begravelsesbyrå.  Ved dødsfall på institusjon eller sykehus tilkalles lege automatisk. Ved dødsfall i hjemmet må de pårørende selv ta direkte kontakt med nærmeste legevakt. Dødsattesten må være utfylt før avdøde kan hentes.

Dødsfall i utlandet

Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og nærmeste norsk ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge. Dersom avdøde hadde reiseforsikring, vil forsikringsselskapet sørge for hjemtransporten. Kostnadene dekkes av forsikringen. Dersom avdøde ikke hadde reiseforsikring, må de pårørende selv dekke kostnadene.

Spesielle hensyn ved mulig unaturlig dødsfall

I noen tilfeller er det nødvendig å ta kontakt med politiet. Dersom du finner en død person, skal politiet rutinemessig tilkalles. Dette gjelder også ved ulykker og ved mistenkelige dødsfall.

Å se avdøde

Hvis du ønsker det, kan du få se den avdøde senere. Du kan også få se etter at avdøde er stelt og lagt i kiste. Dette avtaler du med oss.

Spesielle hensyn ved organdonasjon eller familiære sykdommer

Av og til er det behov for å ta spesielle hensyn og vi tilpasser oss alltid de pårørendes behov. Det kan være behov for å undersøke dødsårsaken nærmere ved en obduksjon, avdøde kan ha gitt samtykke til organdonasjon eller den avdøde kan ha donert sitt legeme til medisinsk forskning.

Hygiene ved dødsfall

Statens helsetilsyn har pålagt begravelsesbyråer å informere om hygiene ved dødsfall. Hensikten er å hindre mulig smitte fra avdøde mennesker. Når det gjelder medisinske spørsmål vedrørende sykdom og smitte, vil lege eller annet helsepersonell kunne gi informasjon.

Dødsfall