Direktesendte seremonier

 

Fjernsyns- og TV-sendingskvalitet av gravferden

 

Gravferden er for mange et av de viktigste ritualene vi har.

Men, av og til, klarer ikke alle som ønsker å delta i gravferden.

Når noen skal begraves/bisettes, er det vår oppgave å ivareta de etterlatte og gi dem mulighet til å ta farvel.

Avstand er ikke lenger en uoverkommelig hindring. Nå kan de som er langt borte ha muligheten til å komme nær, ved å følge med på en videooverføring av seremonien.

Streamingen gjøres tilgjengelig via avdødes minneside og man trenger kun å ha internettilgang for å delta i seremonien.

Direkteoverføring (streaming)

Myndighetenes  vedtak medfører at ikke alle får deltatt i begravelsen de gjerne skulle vært i, gir oss nye behov.

Så langt vi har kapasitet tilbyr vi direkteoverføring av begravelser.  Vi har både kostnadsfrie overføringer via et webkamera, men vil helst tilby profesjonell kvalitet på overføringen, med flerkameraløsning, lydkabler og billedmiksing, som for de fleste kan tilbys på en overkommelig måte, selv for en profesjonell  småskalaproduksjon i profesjonell kvalitet.

Sammensatt og profesjonell direkteoverføring (streaming)

Vi tilbyr av kvalitetshensyn helst en mer omfattende videoproduksjon som gir en profesjonell lyd- og bildeopplevelse med flere kameraer, fremfor et webkamera. Videoproduksjonen kan kombineres med familiefoto og filmklipp fra avdødes liv. Det er også mulig at noen som ikke er tilstede kan dele sine minneord live med forsamlingen. Opptaket kan gjøres tilgjengelig i ettertid.

Overføring til nærliggende lokale ved store seremonier

Dersom det ventes flere deltakende enn det er plass til i seremonilokalene, kan vi video overføre seremonien til et nærliggende lokale med meget god lyd- og bildekvalitet.

Våre kvalitetskrav

Filming i seremonier og samtidig respektere privatlivets fred og oppfylle personvernet, er det som styrer vår tjeneste.

For oss er det viktig at kvaliteten på det som fremføres er så god som mulig. Vi har et godt kontaktnett med dyktige, profesjonelle musikere, sangere og teknikere som påtar seg oppdrag til ulike seremonier. Disse vil være med og gjøre seremonien til en stund med opplevelser som danner et varig minne for deg og dine.

 

Dødsfall