06 Gravsteing og ventetegn
Gravsten og ventetegn

Mange synes det er naturlig å ha en grav å gå til på merkedager og i høytidene. Det kan være av betydning for etterslekten å bevare minnet om tidligere slektninger. Noen ønsker å opprette et nytt gravsted, andre vil benytte et familiegravsted. Et gravmonument kan være av stein, tre, jern eller glass, de fleste velger stein. Vi kan hjelpe til med å velge ut et gravmonument, eller å påføre nytt navn på et eksisterende. Hos oss kan du også få hjelp til å pusse opp eksisterende gravmonument.

Gravlykter og lys

Vi tilbyr ulike varianter både til gravmonumentet og til gravstedet. Mange tenner lys på graven for å minnes den avdøde. Du får kjøpt ulike typer lykter og lys hos oss. Det er også mulig å kjøpe lykter som festes på gravstein.

Dødsfall