Flataas Gravferd
Henting og transport

Henting av avdøde

Ved dødsfall på institusjon eller sykehus vil avdøde som regel bli brakt til stedets kjølerom samme dag eller dagen etter dødsfallet.

Etter avtale med pårørende sørger vi for at avdøde hentes. Noen foretrekker at det gjøres med én gang, mens andre trenger mer tid.

Vi har døgnåpen vakttjeneste.

Henting av avdøde på sykehus eller institusjon

Ved dødsfall på sykehus flyttes avdøde først til stedets kjølerom. De fleste sykehus har eget kapell i tilknytning til kjølerommet. Her er det anledning til å se den avdøde. Vi sørger for videre transport på et senere tidspunkt.

Ved dødsfall på institusjon eller sykehjem med eget kjølerom, sørger personalet for at avdøde blir flyttet hit. I så fall kan vi hente avdøde hentes senere.

Noen institusjoner har ikke eget kjølerom og avdøde må derfor hentes på rommet. I samråd med deg og personalet på avdelingen vil vi bistå med henting. Den avdøde flyttes til sykehus eller mottakskapell. Mange institusjoner ønsker at hentingen skjer i kiste, og du vil derfor måtte ta et valg på hvilken kiste dere vil bruke.

Du har du anledning til å være med når avdøde hentes og om ønskelig følge til mottaksstedet.

Henting av avdøde i hjemmet

Tilkall nærmeste legevakt. Legen vil fylle ut dødsattesten, gi praktisk informasjon om hva som skjer videre og be deg ta kontakt med et begravelsesbyrå. Dødsattesten må være utfylt før avdøde kan flyttes.

Ved dødsfall i hjemmet vil vi etter avtale med de pårørende bringe avdøde til nærmeste gravkapell eller sykehus. Vi er tilgjengelig på vår døgnåpne vakttelefon.

I noen tilfeller henter vi på båre, og bringer avdøde til et egnet oppbevaringssted. Noen foretrekker at avdøde hentes med én gang, mens andre ønsker mer tid til avskjeden.

Ring oss gjerne for råd og veiledning.

Avdødes verdisaker og klær

Hvis dødsfallet skjer i hjemmet, blir verdisaker tatt av og lagt igjen der. Klærne avdøde har på seg følger vanligvis båren. Dette avtales med pårørende.

Det er også mulig å sende med klær som avdøde skal ha på i kisten.

På institusjoner som sykehus og sykehjem blir verdisaker tatt av og lagt i institusjonens safe. Disse kan hentes ut av nærmeste pårørende mot fremvisning av skifteattest.

Skjer dødsfallet ute, er politiet ofte tilstede, og verdisaker blir da sendt med båren ti rettsmedisinsk obduksjon og frigis av politiet når de er ferdige med sine interesser i den døde.

Kistetransport med begravelsesbil

Som regel er det behov for transport fra dødssted til seremonisted, og fra seremonisted til gravlund eller krematorium. Pårørende har anledning til å være med. Vi sørger for transporten av kisten. Ofte avtales det syning i forbindelse med transporten. Vi bistår også med transport av kisten over lengre avstander innenlands og utenlands. Om den døde er hjemmehørende i annen kommune enn dødskommune minner vi om at NAV/ Folketrygden kan bidra økonomisk i mange tilfeller.

Dødsfall