Melding om dødsfallet

begravelsesbyrået melder dødsfallet til tingretten eller lensmann der den avdøde bor. De etterlatte må selv sende inn skjema for arv og skifte til lensmann/tingrett /skifterett eller byfogdembete i avdødes bostedskommune i løpet av 60 dager etter at døden inntraff.

Folkeregister, NAV (trygdekontor), Skatteetaten, menighetskontor,kirkegårdskontor mottar melding om dødsfallet uten at familien behøver å ta kontakt, eller i samråd med Flatås begravelsesbyrå i forbindelse med søknader om f.eks. gravferdsstøtte.
Det samme gjelder prest og organist.

 

Etterlatte må selv sende melding om dødsfallet til:

 • Bank og forsikringsselskap

 • Fagforeninger

 • Posten

 • Telefonselskap (Telenor m.fl.)

 • NRK lisenskontor

 • E-verket

 • Tannlege / fastlege

 • Biltilsynet

 • Borettslag / husvert

 • Abonnementsavis / -tidsskrift

 • Foreninger

 • Hjelpemiddelsentralen