06 Minnesamvær 01
06 Minnesamvær 02
Minnesamvær

Etter seremonien kan det være godt å samles til et minnesamvær for å minnes den døde dennes liv og ettermæle. Fellesskap med familie og venner kan være av stor betydning i en vanskelig tid og en god hjelp i ens eget sorgarbeid. For mange er dette siste gang familien samles. Et minnesamvær kan gjennomføres på mange ulike måter og gir familie og venner tid og rom for å dele minner og vise hverandre støtte og omsorg.

Vi har oversikt over tilgjengelige lokaler og serveringssteder som er egnet for dette. Vi kan også bistå med catering og levering av mat til minnesamvær hjemme hos pårørende.

06 Minnesamvær 02
Dødsfall