01 Minnesider
Minnesider

Vi oppretter minnesider ved gravferder. Her finner du dødsannonsen, tid og sted for seremonien og eventuelt minnesamvær. Ofte ligger det også en karthenvisning til seremonistedet og minnesamværsstedet.

På minnesiden kan du også sende en siste hilsen med kondolanseord, tenne ett lys eller gi en gave til ønsket formål.

Et felles sted for det å minnes sammen

Når et menneske går bort, er det mange som ønsker å gi uttrykk for sine tanker og følelser utover den tradisjonelle kondolansen. Noen har ikke hatt anledning til å delta i gravferden, mens andre har noe på hjertet de ikke har fått formidlet.

Derfor tilbyr vi nå å opprette en egen minnebok på internett – en nettside som enkelt kan administreres av de etterlatte, og hvor alle som ønsker det kan legge inn sine tanker, hilsener og bilder.

Å få dele slike personlige erindringer kan ha stor verdi i en vanskelig periode, og bli en mulighet for å bearbeide sorgen i fellesskap.

Alle gode minner like viktige

Hva blir det skrevet om på minnesiden? Dette vil selvfølgelig variere fra person til person, men det trenger ikke handle om de store begivenhetene. I ettertid kan de små og nære opplevelsene fremstå som vel så viktige. Minner om samtaler, reiser, naturopplevelser og pussige episoder kan være gode å dele. Ofte dukker slike minner opp rundt høytider og merkedager. Det er naturlig å dele de gode opplevelsene, som kan gi minnet en ekstra verdi, eller bare markere sine ord gjennom deltagelse.

Opprettelse og bruk av minneside

Minnesiden kan gjøres kjent i dødsannonsen, på Facebook, i en e-post til dine venner eller på programmet som lages til gravferden. Dette kan avtales i planleggingssamtalen vi har sammen før begravelsen.

Minnesiden på internett er et gratis tilbud til våre kunder. Man kan velge å avslutte minnesiden etter en periode, eller å holde den åpen som et minne, dette avtales i samarbeid mellom familie og oss som tilrettelegger.

Link til våre minnesider finner du her.

Dødsfall