Programhefter

Programheftet til seremonien er i likhet med blomster med på å sette ramme rundt seremonien. Vi pleier å si at «salmeheftet skal gjerne gjenspeile hvem avdøde var». Vi leverer programhefter med fortrykte motiver, hvor man kan kombinere motiv og eget bilde, eller velge bare eget bilde.

Dødsfall