Spørsmål og svar

På denne siden har vi samlet noen ofte stilte spørsmål. Finn enkelt frem til om ditt spørsmål tidligere er besvart se vedlagte spørsmål og svar. Finner du ikke svar på det du lurer på, eller ønsker mer informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel på epost.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en gravferdstaler?
Gravferdstaler er den som leder seremonien. En gravferdstaler kan vær en prest eller representant fra Human Etisk forbund, såvel som en livssynsåpen taler

Hva er forskjellen mellom en begravelse og bisettelse?
Bisettelse er en kremasjon med urnenedsettelse på kirkegård på et senere tidspunkt. Selve seremonien avsluttes i kapellet samme dag.

Ved en begravelse bæres kisten ut på kirkegården og kisten blir senket i graven samme dag etter at seremonien i kapellet er over.

Den rituelle forskjellen mellom en kirkelig bisettelse og begravelse er selve jordpåkastelsen. Ved bisettelsen finner den sted inne i seremonirommet, mens ved en begravelse skjer dette avslutningsvis ved graven på en kirkegård.

Hva er kommunal gravferd?
I de tilfellene hvor den døde ikke har etterlatte eller de etterlatte ikke ønsker å ta ansvaret for gravferden, sier Gravferdsloven at kommunen må sørge for en verdig gravferd. Dette kalles for en kommunal gravferd.

Dersom den avdøde ikke hadde bopel i Norge, vil ansvaret ligge være på den kommunen hvor dødsfallet fant sted.

Ved en kommunal gravferd vil det være en enkel seremoni i tråd med avdødes livssyn.

Det praktiske rundt gravferden overlater kommunen til et lokalt begravelsesbyrå, kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.

Hva koster en begravelse?
Du bestemmer hvor omfattende en begravelse skal være. Ingen begravelse trenger å koste mer enn du har råd til. Prisene varierer med de faktorene som ligger i oppdraget, blant annet dag, tid, sted, volum, kvalitetsgrad og hva du ønsker, gravferdsbyrået vil gjennomgå dette med deg ved første planleggingssamtale, du kan også velge fastprisoppdrag.

Hvor lenge kan vi vente med en begravelse (seremoni)?
Gravferdsloven sier at gravferd skal finne sted innen 10 virkedager fra dødsfallet. Helg og helligdager regnes ikke med. Ved særskilte behov kan det søkes om utsettelse hos den stedlige kirkegårdsmyndigheten.

Dødsfall