01 Kontakt oss 03
Tilbakemeldinger

Vi ønsker å utvikle og forbedre oss kontinuerlig.
Vi er derfor takknemlige om dere gir oss en tilbakemelding på våre tjenester.

Problemstillinger kan blant annet gå ut på:

  • Generell informasjon
  • Hvordan oppleves planleggingsprosessen
  • Prisinformasjon
  • Hvordan man blir møtt
  • Hvordan man fikk vite om Flataas Gravferd
  • I hvilken grad man føler forventningene til gravferden ble innfridd
  • Generell tilbakemelding

Tilbakemeldingene vi får, er viktige for oss. Det kan være små eller store ting som evt. kan hjelpe oss til å justere kursen videre.

Dersom noe ikke har gått som ønsket hos oss og man ikke er fornøyd, er det viktig at man tar kontakt med byrået så tidlig som mulig. Som regel vil man da finne en løsning som er akseptabel for alle parter. Dersom pårørende og gravferdsbyrået ikke kommer til enighet, kan Forbrukerrådet bistå for å hjelpe partene frem til en løsning. Dette er et frivillig og kostnadsfritt tilbud for begge parter, samt et alternativ til en alminnelig rettsprosess. På Forbrukerrådets hjemmesider finnes skjema til hjelp med dette.

Kontakt oss her!

 

Dødsfall