En urnenedsettelse skjer som regel innen seks måneder etter dødsfallet. Det må bestilles dato og tidspunkt for nedsettelsen. Dette kan gjøres via oss eller direkte hos Kirkelig fellesråd i Trondheim, i de tilfeller hvor det ikke bestilles vil begravelsesbyrået gjøre anmerkninger i sine bestillinger slik at det vil komme et brev med en innbydelse til gravferdsansvarlig/fester for det aktuelle gravstedet. Ved nedsettelsen møter man frem ved gravstedet til avtalt tidspunkt. Vanligvis er det ingen seremoni i forbindelse med nedsettelsen, men dette kan arrangeres.

Urnen blir satt ned av en representant fra kirkegårdsbetjeningen. Byråets personell er vanligvis ikke tilstede. I enkelte kommuner kan en ikke regne med å få satt urnen ned i vinterhalvåret, men for mange kirkegårder i Trondheim finnes det i dag urnetinere for å sette ned urner om vinteren. Urnen kan stå oppbevart på krematoriet eller kirkegården i påvente av nedsettelsen.

Askespredning

Ved askespredning må det først sendes en søknad til Fylkesmannen i det aktuelle fylket. Vi kan informere nærmere om dette og hjelpe til med å fine søknadsformular.