05 Urnenedsettelse og askespredning_washedout
Urnenedsettelse og askespredning

En urnenedsettelse skjer som regel innen seks måneder etter dødsfallet. Det må bestilles dato og tidspunkt for nedsettelsen. Dette kan gjøres via oss eller direkte hos Kirkelig fellesråd i Trondheim, i de tilfeller hvor det ikke bestilles vil begravelsesbyrået gjøre anmerkninger i sine bestillinger slik at det vil komme et brev med en innbydelse til gravferdsansvarlig/fester for det aktuelle gravstedet. Ved nedsettelsen møter man frem ved gravstedet til avtalt tidspunkt. Vanligvis er det ingen seremoni i forbindelse med nedsettelsen, men dette kan arrangeres.

Urnen blir satt ned av en representant fra kirkegårdsbetjeningen. Byråets personell er vanligvis ikke tilstede. I enkelte kommuner kan en ikke regne med å få satt urnen ned i vinterhalvåret, men for mange kirkegårder i Trondheim finnes det i dag urnetinere for å sette ned urner om vinteren. Urnen kan stå oppbevart på krematoriet eller kirkegården i påvente av nedsettelsen.

Askespredning

Ved askespredning må det først sendes en søknad til Fylkesmannen i det aktuelle fylket. Vi kan informere nærmere om dette og hjelpe til med å fine søknadsformular.

Dødsfall