02 Vår historie
Vår historie

Et kort tilbakeblikk på historien

Norgeshistorien ville det slik at det i større byer ble det på slutten av 1800- tallet dannet spesialister innen kistetilvirkning og samtidig så hadde mennesker i sorg den gang som i dag behov for avlastning når man mistet sine kjære.

​H.G. Nissen Rüsing Begravelsesbureau ble den første foretakskombinasjon av snekker og leverandør av tjenester knyttet til begravelser i Trondhjem.  Firmaet virket i flere generasjoner, tett i samarbeid med Vognmannsforetaket Vinje, som stod for det som i samtiden var en meget respektert næring nemlig vognmanden, hvor datidens hest og kjerre inneholdt like mye «fashion» løsninger som bilen har i dag, yrkene var i datiden adskilte profesjoner.

​Styrker Emil Fladaas, en datidens kolonialhandler, vedforhandler, snekkermester og boligutbygger, fant det for godt også å starte med begravelsesbureu i 1921, som en av sine mange foretagender. Det må ha vist seg som noe som han hadde talent for eller som tilfeldighetene ville at han skulle få engasjement for, virksomheten økte på kort tid til hans hovedbeskjeftigelse, og de andre jobbene måtte vike for begravelsesbureu virksomheten.

​Styrker som var en dreven forretningsmann hadde sitt snedkerverksted i Apotekerveiten i Trondhjem, en av byens eldste gater og et meget sentralt historisk bysentrum i Trondheim, med sine middelalder ruiner og hvor stadig nye funn om byens historie blir oppdaget.

I Apotekerveiten 4, drev Styrker Fladaas snedkerverksted og begravelsesbureau  i endel år med både H.G. Nissen Rüsing sitt begravelsesbreau i tredje eller fjerde generasjon, samt vognmandsforretningen A. Vinje, litt lengre nede i gaten.

I løpet av 1920-årene så selger H.G. Nissen Rüsing sitt navn og bureau til Styrker Fladaas, vi antar at en av beveggrunnene var hans mange døtre og mangel på sønner til å overta snekkervirksomheten, videre ble også selve driften med de ansatte hos Rüsings som i hovedsak var snekkere og malere overdratt til driften nå under samnavnet S. Fladaas begravelsesbureau, Rüsings efterfølger etablert i 1849.

​Kontorsteder for virksomheten har vært i Midtbyen, I Innherredsveien, på Nardo, Gamle Kongevei og i Dyre Halses gate.

​Virksomheten holder i hevd etikk og stolte tradisjoner formidlet fra far til sønn, og har alltid hatt som formål å hjelpe, ikke som et rent forretningsforetagende, men som et familieforetagende og mellom mennesker.

​Det har gjennom historien vært stort sett vært til alle samfunnsklasser, fattig eller rik, såvel som til ulike tros- og livssynssamfunn.

 

Dødsfall