Flataas Gravferd
Flataas Gravferd
Våre priser

Disse prisene gjelder i alle kommunene vi tilbyr våre tjenester.

Her finner du våre priser og noen priseksempler

 

Trondheim kommune og Kirkelig fellesråd i Trondheim, stiller i utgangspunktet gravplass gratis til disposisjon for sine innbyggere i 20 år. Likeledes stiller Trondheim kommune og Kirkelig fellesråd i utgangspunktet til  gratis disposisjon sine lokaler i form av seremonirom/ kapeller/ kirker, for byens borgere. Dette inkluderer også rom for seremonier med Human Etiske rammer eller andre personlig pregede og sammensatte seremonier.  Kirkelig fellesråd bidrar i utgangspunktet med kostnadsfri profesjonell musiker (organist/pianist) til  de fleste gravferdene. (med noen unntak)

 

En pris på begravelse eller bisettelse vil variere med valg av produkter og tjenester. Vårt honorar øker med arbeidets omfang og ligger vanligvis mellom 1200 og 4800 kroner. Vi gir deg råd og hjelp, slik at du kan velge løsninger med riktig prisnivå. Vi kan alltid tilby komplett prisinformasjon etter første planleggingssamtale, når alle detaljer/bestillinger er avklart. Dette gjør at du som pårørende har full kontroll både praktisk og økonomisk over gravferden.

Kirkevergen i Trondheim sine priser over gravferdstjenester og bruk av kirkebygg, seremonirom/kapeller, i utgangspunktet kostnadsfritt for innbyggere i Trondheim kommune:

Takster for gravplasser og leie av kirkebygg for bosatte utenfor Trondheim Kommune 2024

 

Priseksempler – maksimumspris og minimumspris

Disse to priseksemplene er først og fremst satt opp for å gi en mulighet for å sammenligne våre priser med priser hos andre, samt å oppfylle prisopplysningsforskriften sine innholdskrav. Eksemplet inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved gravferd. Begge eksemplene inkluderer èn gravferdsseremoni. Gravferd kan også gjennomføres uten gravferdsseremoni og kostnaden er da lavere.

 

Minimum Maksimum
Spesifisert kiste, hvit 100% furu, modell  T3,2 9650,- 9650,–
Stell og nedlegging i kiste 700,– 1750,–
Henting på dødssted på båre (dag) 1 295,– 3 095,–
Bringing av tomkiste 900,–  1 795,–
Transport fra dødssted til seremonirom 1 295,–   1850,–
Transport fra seremoni til krematorium 0,– 1 850,–
Assistanse ved seremoni 1 og 2 mann  700,– 4 900,–
Leie av katafalk, vaser, lysestaker, m.m. 450,– 1 050,–
Sangark 50 stk. 500,– 1 650,–
Kistedekor 200,– 3 000,–
Dødsannonse 0,– 5500,–
Byråets avgiftsfrie honorar 1400,– 4 800,–
Byråets avgiftspliktige honorar adm.kost 750,– 2 800,–
Melding til offentlige kontor 300,– 700,–
Prissummering 18 040,- 44 390,–

 

PRISLISTE

Honorarer

Byråets avgiftsfrie honorar, fra kr. kr. 1.400,-
Byråets avgiftspliktige honorar (Administrasjonskostn.) fra kr. 750,-
Meldinger offentlige kontorer  kr. 600,-
Honorarene øker med omfanget av våre tjenester i forbindelse med gravferden.

Mannskapspriser

Vår timepris på alle tjenester pr. time kr. 700,-
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 1 mann  kr. 2.000 – fra
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 2 mann  kr. 4.000,- fra
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 3 mann kr. 6.000,-
Bærere, ved behov for innleide, pr. stk.  700,-

Ikke tillegg for konferanse/samtale via telefon eller på kontoret kr. 0,-

Konferanse/samtale i hjemmet (hverdag) kr. 0,- (utenfor kontortid) kr. 500-1.000,-

Konferanse/samtale på kontoret (kveld/helg) kr. 500- 1.000,-

Oppmøte og tilrettelegging for åpen kiste inkl. bil (visning) kr. 900,-
Assistanse og tilrettelegging ved åpen kiste, helg inkl. bil kr. 1.400,-
Sjåfør ved langkjøring, pr. time kr.700,-
Sjåfør ved langkjøring, pr. time utenom kontortid (08:00-15:30) kr. 1050,-
Mannskapspris ved overføring, 1 mann kr.700,- pr time
Mannskapspris ved overføring, sjåfør og assistent kr. 1.400,- pr time
Mannskapspris overføring Tr.heim Lufthavn- Trondheim kr. 2.800,-
Mannskapspris ved innbringning til St.Olavs fram til gravferd: 1400,- til 2800,- (dagtid 8-15.30)

Bilpriser

Begravelsesbil kr. 995,-
Bårebil/vaktbil kr 995,-
Begravelsesbil, 2. gangs overføring kr. 995,-
Begravelsesbil tur/retur Trondheim Lufthavn kr. 1400,-
Transport av kiste til dødssted, inkl. bilkostnad og sjåfør fra kr. 900,-
Transport av tomkiste til St. Olavs Hospital ink. bil og sjåfør kr. 1.795,-
Transport av avdøde fra dødsstedet til kirke, fra kr.995,-
Transport av avdøde fra seremoni til krematorium, fra kr. 995,-
Startgrunnlag begravelsesbil ved overføring av døde utenfor stor Trondheim kr. 950
Kostnad pr. kilometer, utenfor angitt område 19,-
Bom og fergeavgifter, inkludert i bilprisen

Leie av dekorasjonsmatriell

Leie av kirkenes eget dekorasjons materiell er kostnadsfritt (dekorasjonsmaterialer)

Leie av spesiallaget dekorasjonsmateriell i kirker, kapell, seremonirom kr. 800-  1.650,-
Leie av dekorasjonsmateriell i kapeller/Seremonirom kr. 1.050,-

Leien gjelder for sølv/krom behandlet  utstyr, 7-armede lysestaker, kransestativ, blomstervaser, hjertestativ, talglys, katafalk og katafalkteppe.

Nedlegging og stell av den døde

Stell og nedlegging sammen med familie av den døde pr. time (1 mann) 700,-
Stell og nedlegging av den døde i kiste (2 mann) kr. 1.600,
Stell og nedlegging av den døde i eget tøy kr. 1.850,-
Hygienetiltak ved stell og nedlegg kr. 330,- til 950,-
Balsamering kr. 7.500,-
Bodybag pose PVC med håndtak kr. 1510,-

Sminke, barbering, rekonstruksjon, hårklipp, rituell vask etc. kommer i tillegg til ordinært stell og nedlegg.

Utstyr for forsendelse av kiste

Zinkkiste kr. 8.625,-
Lodding av zinkkiste kr.5 400,-
Flylem kr. 9.000,-
Flypose (Innenfor Norden) kr. 12.625,-

Flytransport må det gis pris på i hvert tilfelle (avhenger av hvor kisten skal)

Hurtigruten,  ingen ekstra tillegg foruten frakt.

Dødsannonser

Annonseprisene varierer etter hvilken avis det ønskes men det  prises pr m.m. som benyttes i annonsene.

Vi er behjelpelig med annonser i alle aviser over hele landet inklusive egne nettsider.

Sangprogram

Forhåndstrykte salmehefter  7,- pr. stk.
Fastpris standard og eget motiv kr. 1800,-
Pr. stk inkl. evt redigering bilder kr 8,-

Blomster

Kistedekorasjoner fra kr. 200,- (vanlig pris for alle typer og farger av blomster stor størrelse 2.500-3500 inkl. mva.)
Blomsterhjerter fra kr. 900,- (vanlig pris for medium stort hjerte 1500,- til 2000,- )
Kranser fra kr. 1.400,- (vanlig pris for stor krans med sløyfebånd ferdig levert er 2 000,-)
Bårebuketter fra kr. 400,- ( som oftest leveres de mellom 600,-  til 900,-)

Diverse

Kondolanseprotokoll inkl. bord, lys,duk etc pr. stk. kr. 600,-
Bilder i ramme A4., kr 600,- (ekstern tjeneste)
Leie av musikkanlegg/ PC/ PA fra kr. 990,-
Trekors m/navneplate kr. 895,-

Sangsolist minste kr. 3 000,-

Sangsolist Standard 4000,-

Instrumentalist: 3000,- til 5000,-

Tillaging av  minnebok (må bestilles i forkant av gravferden grunnet billedopptak) pr. stk. 700,- (Ferdig levert private adresser 800,-)

Bilder fra gravferd (må bestilles i forkant av gravferd, kostnadsfritt)

Streaming av seremonien: (hvis eksternt bestilt med 2 kameraproduksjon, billedmiksing, tape, ledningsføring) fra 6500,-
Streaming fra St. Olavs hospitals kapell internproduksjon er kostnadsfritt.

Gravferdstaler fra byrået i livssynsåpne seremonier/ Prest / Human- Etisk forbund fra kr. 0,- til kr.6000,- (må avklares for hvert tilfelle, avhenger bl.a. av medlemskap, personlige preferanser, taler)

Minnesamvær

Minnesamvær har vært og er en tradisjon og anledning for familie, slekt og venner å møtes for å minnes den avdøde. Minnesamvær er for mange en stor del av sorgprosessen hvor fellesskapet med familie og nære venner står sentralt. En anledning hvor det sies noen ord, minner utveksles og hvor det dermed settes et verdig avrunding for gravferden.

Vi kan være behjelpelig med å bestille egnet lokale, mat og serveringshjelp hvis ønskelig, til det aktuelle stedets veiledende priser og om det er en av våre faste avtalepartnere kan faktureringen gå gjennom oss, det vil være best praktisk og økonomisk for familiene.

Kister

Se priser og bilder på hjemmesidene, under menypunktet «kister».

Tillegg for valgfri farge kr. 2,800,-
Tøy og utstyr i kisten (silketeppe, pute, skjorte, ansiktsduk) kr. 1,500,-
Se ellers under Produkter – Kister for utvalg, bilder og priser

Kister og urner utenfor beskrevet produktutvalg kan som regel skaffes, bare spør oss om dette.

Urner

Se priser på hjemmesidene under «urner for disse. Standardurne kr. 850,-

Kiste barn

Se standardutvalg på hjemmesidene

 


 

STØNADER

Gravferdsstønad

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. (Satsen gjelder fra 01.01.2023).

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil 27 390 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 26 999 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 740 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Hvordan søker du?

Du kan søke via NAV sine hjemmesider, eller la oss hjelpe deg. Hos oss kan dere få søknadsskjema og hjelp til både utfylling og innsending. Vi vil da også være behjelpelig med å innhente de nødvendige dokumenter som skal vedlegges søknaden.

Flataas Gravferd
Dødsfall