Disse prisene gjelder i alle kommunene vi tilbyr våre tjenester.

STØNADER

Gravferdsstønad

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. (Satsen gjelder fra 01.01.2020).

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil 24 734 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 24 734 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Gravferd for barn under 18 år og ubemidlede, kan for mange løses kostnadsfritt for den som bestiller gravferden

Ved dødsfall hos barn under 18 år, og i de saker hvor den som dør etterlater seg bare gjeld, kan vi i mange tilfeller likevel hjelpe med en enkel gravferd. Om du etter å ha lest prisinformasjonen nedenfor ikke forstår helheten, ta en telefon til oss så kan vi få avklart om vilkårene er tilstede for å ordne en gravferd uten at økonomien til deg som er i nær familie påvirkes av dødsfallet. Vår minstepris for hjelp til deg som er familiemedlem til en avdød i et dødsbo uten formue er kroner 0. (såfremt den som er død fyller NAV sine kriterier for støtte til en enkel gravferd)

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 473 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Hvordan søker du?

Du kan søke via NAV sine hjemmesider, eller la oss hjelpe deg. Hos oss kan dere få søknadsskjema og hjelp til både utfylling og innsending. Vi vil da også være behjelpelig med å innhente de nødvendige dokumenter som skal vedlegges søknaden.

PRISLISTE 2020

Honorarer

Byråets avgiftsfrie honorar, fra kr. kr. 1.500,-
Byråets avgiftspliktige honorar (Administrasjonskostn.) fra kr. 1.400,-
Meldinger offentlige kontorer  kr. 500,-
Honorarene øker med omfanget av våre tjenester i forbindelse med gravferden. Normalt vil honorar ligge på beløp mellom 1800,- og 4800,- hvis vi ordner det meste av det praktiske ved seremonien.

Mannskapspriser

Vår timepris på alle tjenester pr. time kr. 600,-
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 1 mann fra kr. 2.000 –
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 2 mann fra kr. 4.000,-
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 3 mann kr. 6.000,-
Bærere, ved behov for innleide, pr. stk. kr. 600,-

Ikke tillegg for konferanse/samtale via telefon eller på kontoret kr. 0,-

Konferanse/samtale i hjemmet (dag) kr. 500,- (kveld) kr. 1.000,-

Konferanse/samtale på kontoret (kveld/helg) kr. 1.000,-

Oppmøte og tilrettelegging for åpen kiste inkl. bil (visning) kr. 900,-
Assistanse og tilrettelegging ved åpen kiste, helg inkl. bil kr. 1.400,-
Sjåfør ved langkjøring, pr. time kr.600,-
Sjåfør ved langkjøring, pr. time utenom kontortid (08:00-15:30) kr. 900,-
Mannskapspris ved overføring, 1 mann kr. 600,- pr time
Mannskapspris ved overføring, sjåfør og assistent kr. 1.200,- pr time
Mannskapspris overføring Tr.heim Lufthavn- Trondheim kr. 2.400,-
Mannskapspris ved innbringning til St.Olavs fram til gravferd: 1200,- til 2400,- (dagtid 8-15.30)

Bilpriser

Begravelsesbil kr. 695,-
Bårebil/vaktbil kr 695,-
Begravelsesbil, 2. gangs overføring kr. 695,-
Begravelsesbil tur/retur Trondheim Lufthavn kr. 1400,-
Transport av kiste til dødssted, inkl. bilkostnad og sjåfør fra kr. 600,-
Transport av tomkiste til St. Olavs Hospital ink. bil og sjåfør kr. 1.295,-
Transport av avdøde fra dødsstedet til kirke, fra kr. 695,-
Transport av avdøde fra seremoni til krematorium, fra kr. 695,-
Startgrunnlag begravelsesbil ved overføring av døde utenfor stor Trondheim kr. 950
Kostnad pr. kilometer, utenfor angitt område 18,-
Bom og fergeavgifter, inkludert i bilprisen

Leie av dekorasjonsmatriell

Leie av kirkenes eget dekorasjons materiell er kostnadsfritt

Leie av dekorasjonsmateriell i kirker kr. 1.050,-
Leie av dekorasjonsmateriell i kapeller/Seremonirom kr. 1.050,-

Leien gjelder for sølv/krom behandlet  utstyr, 7-armede lysestaker, kransestativ, blomstervaser, hjertestativ, talglys, katafalk og katafalkteppe.

Nedlegging og stell av den døde

Stell og nedlegging sammen med familie av den døde pr. time (1 mann) 600,-
Stell og nedlegging av den døde i kiste (2 mann) kr. 1.200,
Stell og nedlegging av den døde i eget tøy kr. 1.450,-
Hygienetiltak ved stell og nedlegg kr. 330,-
Balsamering kr. 7.500,-
Bodybag pose PVC med håndtak kr. 1510,-

Ekstra hygienetiltak i forbindelse med pandemien kan tilkomme i løpet av 2020, det avhenger av samfunnets smittegrad og myndighetenes krav til smittevern.

Sminke, barbering, rekonstruksjon, hårklipp, rituell vask etc. kommer i tillegg til ordinært stell og nedlegg.

Utstyr for forsendelse av kiste

Zinkkiste kr. 7.625,-
Lodding av zinkkiste kr. 3 400,,-
Flylem kr. 4.000,-
Flypose kr. 2.625,-

Dødsannonser

Annonseprisene varierer etter hvilken avis det ønskes men det kan prises pr m.m. som benyttes i annonsene.

Vi er behjelpelig med annonser i alle aviser over hele landet.

Sangprogram

Forhåndstrykte salmehefter  5,- pr. stk.
Fastpris standard og eget motiv kr. 1.500,-
Pr. stk inkl. evt redigering bilder kr. 5,-

Blomster

Kistedekorasjoner fra kr. 1.000,- (vanlig pris for alle typer og farger av blomster stor størrelse 2.500 inkl. mva.)
Blomsterhjerter fra kr. 700,- (vanlig pris for medium stort hjerte 1400,-)
Kranser fra kr. 1.400,-
Bårebuketter fra kr. 400,-

Diverse

Kondolanseprotokoll inkl. bord, lys,duk etc pr. stk. kr. 400,-
Bilder i ramme kr 600,- (ekstern tjeneste)
Leie av musikkanlegg/ PC/ PA fra kr. 990,-
Trekors m/navneplate kr. 750,-
Sangsolist minste kr. 2500,-
Sangsolist kr. 3500,-

Tillaging av  minnebok (må bestilles i forkant av gravferden) pr. stk. 700,-

Bilder fra gravferd (må bestilles i forkant av gravferd, kostnadsfritt)

Streaming av seremonien: Enkel internproduksjon fra: 1000,- (hvis eksternt bestilt fra 6000,-)
Streaming fra St. Olavs hospitals kapell internproduksjon er kostnadsfritt.

Gravferdstaler fra byrået i livssynsåpne seremonier/ Prest / Human Etisk forbund fra kr. 0,- til kr.  6500,- (må avklares for hvert tilfelle, avhenger bl.a. av medlemskap, person)

Minnesamvær

Minnesamvær har vært og er en tradisjon og anledning for familie, slekt og venner å møtes for å minnes den avdøde. Minnesamvær er for mange en stor del av sorgprosessen hvor fellesskapet med familie og nære venner står sentralt. En anledning hvor det sies noen ord, minner utveksles og hvor det dermed settes et verdig punktum for gravferden.

Vi kan være behjelpelig med å bestille egnet lokale, mat og serveringshjelp hvis ønskelig, til det aktuelle stedets veiledende priser og om det er en av våre avtalepartnere kan faktureringen gå gjennom oss.

Kister

Se priser og bilder på hjemmesidene, under «kister».

Tillegg for valgfri farge kr. 2,600,-
Tøy og utstyr i kisten (silketeppe, pute, skjorte, ansiktsduk) kr. 1,500,-
Se ellers under Produkter – Kister for utvalg, bilder og priser

Urner

Se priser på hjemmesidene under «urner for disse. Standardurne koster kr. 690,-

Kiste barn

Se standardutvalg på hjemmesidene

 

Kister og urner utenfor beskrevet produktutvalg kan som regel skaffes spør oss om dette.