Disse prisene gjelder i alle kommunene vi tilbyr våre tjenester.

Stønad til begravelse/båretransport

Gravferdsstønad

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. (Satsen gjelder fra 01.01.2020).

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil 23 337 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23 337 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 334 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Hvordan søker du?

Du kan søke via NAV sine hjemmesider, eller la oss hjelpe deg. Hos oss kan dere få søknadsskjema og hjelp til både utfylling og innsending. Vi vil da også være behjelpelig med å innhente de nødvendige dokumenter som skal vedlegges søknaden.

PRISLISTE 2020

Honorarer

Byråets avgiftsfrie honorar, fra kr. kr. 1.500,-
Byråets avgiftspliktige honorar (Administrasjonskostn.) fra kr. 1.400,-
Meldinger offentlige kontorer  kr. 500,-
Honorarene øker med omfanget av våre tjenester i forbindelse med gravferden. Normalt vil honorar ligge på beløp mellom 1.800,- og 4800,- hvis vi ordner det meste av det praktiske ved seremonien.

Mannskapspriser

Vår timepris på alle tjenester pr. time kr. 600,-
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 1 mann kr. 2.000 –
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 2 mann kr. 4.000,-
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 3 mann kr. 6.000,-
Bærere, ved behov for innleide, pr. stk. kr. 600,-

Ikke tillegg for Konferanse/samtale via telefon kr. 0,-

Konferanse/samtale i hjemmet (dag) kr. 500,- (kveld) kr. 1.000,-

Konferanse/samtale på kontoret (kveld/helg) kr. 1.000,-

Assistanse og tilrettelegging ved åpen kiste inkl. bil (visning) kr. 1.000,-
Assistanse og tilrettelegging ved åpen kiste, helg inkl. bil kr. 1.400,-
Sjåfør ved langkjøring, pr. time kr.600,-
Sjåfør ved langkjøring, pr. time utenom kontortid (08:00-15:30) kr. 900,-
Mannskapspris ved overføring, 1 mann kr. 600,- pr time
Mannskapspris ved overføring, sjåfør og assistent kr. 1.200,- pr time
Mannskapspris overføring Tr.heim Lufthavn- Trondheim kr. 2.400,-

Bårebilpriser

Begravelsesbil kr. 695,-
Begravelsesbil, 2. gangs overføring kr. 695,-
Begravelsesbil tur/retur Trondheim Lufthavn kr. 1400,-
Transport av kiste til dødssted, inkl. bilkostnad og sjåfør fra kr. 600,-
Transport av tomkiste til St. Olavs Hospital ink. bil og sjåfør kr. 1.295,-
Transport av avdøde fra dødsstedet til kirke, fra kr. 695,-
Transport av avdøde fra seremoni til krematorium, fra kr. 695,-
Kilometertakst langkjøring kr. 19,-

Leie av dekorasjonsmatriell

Leie av kirkenes eget dekorasjons materiell er kostnadsfritt

Leie av dekorasjonsmateriell i kirker kr. 1.050,-
Leie av dekorasjonsmateriell i kapeller/Seremonirom kr. 1.050,-

Leien gjelder for sølv/krom behandlet  utstyr, 7-armede lysestaker, kransestativ, blomstervaser, hjertestativ, talglys, katafalk og katafalkteppe.

Nedlegging og stell av den døde
Stell og nedlegging sammen med familie av den døde pr.time. 600,-
Stell og nedlegging av den døde i kiste kr. 1.200,
Stell og nedlegging av den døde i eget tøy kr. 1.450,-
Hygienetiltak ved stell og nedlegg kr. 330,-
Balsamering kr. 7.500,-

Sminke, barbering, rekonstruksjon, hårklipp, rituell vask etc. kommer i tillegg til ordinært stell og nedlegg.

Utstyr for forsendelse av kiste

Zinkkiste kr. 7.625,-
Lodding av zinkkiste kr. 3 400,,-
Flylem kr. 4.000,-
Flypose kr. 2.625,-

Dødsannonser

Annonseprisene varierer etter hvilken avis det ønskes men de fleste har en pris pr mm.

Vi kan også være behjelpelig med annonser i alle aviser over hele landet.

Sangprogram

Forhåndstrykte salmehefter  5,- pr. stk.
Fastpris standard og eget motiv kr. 1.300,-
Pr. stk inkl. evt redigering bilder kr. 5,-
(Eksempel: 100 stk kr. 1 800,-)

Blomster

Kistedekorasjoner fra kr. 1.000,- (vanlig pris for alle typer og farger av blomster stor størrelse 2.500 inkl. mva.)
Blomsterhjerter fra kr. 700,- (vanlig pris for medium stort hjerte 1300,-)
Kranser fra kr. 1.400,-
Bårebuketter fra kr. 400,-

Diverse

Kondolanseprotokoll/lys, duk etc kr. 400,-
Bilder i ramme kr 600,- (ekstern tjeneste)
Leie av musikkanlegg/ PC/ PA kr. 990,-
Trekors m/navneplate kr. 600,-
Sangsolist kr. 2500,-  (Standardsolist)
Sangsolist 3500,- (Avansert)
Tillaging av første minnebok 500,-

Minnesamvær

Minnesamvær har vært og er en tradisjon og anledning for familie, slekt og venner å møtes for å minnes den avdøde. Minnesamvær er for mange en stor del av sorgprosessen hvor fellesskapet med familie og nære venner står sentralt. En anledning hvor det sies noen ord, minner utveksles og hvor det dermed settes et verdig punktum for gravferden.
Vi kan være behjelpelig med å bestille egnet lokale, mat og serveringshjelp hvis ønskelig.

Kister

Se priser og bilder på hjemmesidene, under «kister».

Tillegg for valgfri farge kr. 2,600,-
Tøy og utstyr i kisten (silketeppe,pute,skjorte, ansiktsduk) kr. 1,500,-
Se ellers under Produkter – Kister for utvalg, bilder og priser

Kiste barn

Se standardutvalg på hjemmesidene

Kister utenfor beskrevet produktutvalg kan som regel skaffes.