Våre tjenester

Byrået kan bistå ved alle praktiske gjøremål i forbindelse med en gravferd. Nedenfor er en oversikt over varer og tjenester som kan være aktuelle.

 • Kiste og utstyr
 • Henting hele døgnet i tilfelle dødsfall i hjemmet eller på institusjon
 • Stell av den døde og nedlegging i kiste
 • Dødsmelding og andre offentlige papirer
 • Søknad om gravferdshjelp hos trygdekontor
 • Kontakt med evt. fagforening vedr. Rettigheter
 • Visning / båreandakt
 • Fastsettelse av tid og sted for seremoni
 • Gjøre avtale med prest / taler om seremoni
 • Formidle dødsannonse(r) i aviser
 • Trykking av program (sanger) og evt. takkekort
 • Formidle solosang, solospill, forsanger e.l.
 • Blomster / båredekorasjoner / kranser
 • Pynting og assistanse i kirken
 • Transport av båre til kirken / kirkegård
 • Øvrig transport av kiste evt. urne i inn- og utland
 • Kontakt med kirkeverge vedrørende gravsted
 • Avtale tid for urnenedsettelse
 • Trekors med navn, i påvente av gravmonument
 • Gravmonument og/eller inskripsjon
 • Gravlykter og lys
 • Formidle juridisk bistand vedr. arv og skifte
 • Ordne streaming av seremonier med ulike leveranse kvaliteter og teknologier
 • Ordne med fototjenester til seremonien, likeså minnebøker
 • Formidle minnegaver via internettsider

Minnesamvær

Minnesamvær har vært og er en tradisjon og anledning for familie, slekt og venner å møtes for å minnes den avdøde. Minnesamvær er for mange en stor del av sorgprosessen hvor fellesskapet med familie og nære venner står sentralt. En anledning hvor det er samværet som står i fokus og hvor noen kanskje vil si noen ord om den døde, minner utveksles og hvor det dermed settes et verdig punktum for et menneskes livsløp.

Vi kan være behjelpelig med å bestille egnet lokale, mat og serveringshjelp hvis ønskelig.

Minneside

På våre minnesider kan alle som ønsker å hedre og minnes et familiemedlem eller en venn få muligheten til det, familiene kan også ha administratorrettigheter til sidene, som opprettes uten kostnad hos byrået. Skriv gjerne inn din siste hilsen, tenn et lys eller gi en gave om dette er opprettet på minnesiden. Om familien ønsker kan de også legge inn personlige minner om avdøde i form av tekst, bilder, filmer eller linker. Praktisk informasjon om begravelsen finnes også på siden.

 

Dødsfall